Loading Events

Agility is all about delivering more high-quality value to the market/customer. These days we often work in sprints, we do daily and we reflect to keep learning. Yet we struggle too often with the appreciation that the customer gives us. What is it that hinders us in this? And of course, what to do from a social/organizational point of view? The effect (or lack of) “vertical alignment”, including senior leadership in an organization on the final customer experience, is huge. Traditional behavior at the top of an organization will only evoke traditional behavior in the executive teams and Agile benefits/objectives will not be achieved. In this 2-day training, the focus is on how we can involve the customer in the process. An important aspect of this is the role of management and bureaucracy. Everything that is Agile will be treated.

 

Dutch translation :

Agility draait om het leveren van meer waarde van hoge kwaliteit aan de markt / klant. Tegenwoordig werken we vaak in sprints, doen we daily’s en reflecteren we om continu te blijven leren. Toch worstelen we te vaak met de waardering die de klant ons geeft. Wat is het dat ons hierin hindert? En natuurlijk, wat te doen vanuit maatschappelijk / organisatorisch oogpunt? Het effect (of het ontbreken van) “verticale afstemming”, inclusief senior leiderschap in een organisatie op de uiteindelijke klantervaring, is enorm. Traditioneel gedrag aan de top van een organisatie zal alleen traditioneel gedrag in de uitvoerende teams oproepen en Agile voordelen / doelstellingen zullen niet worden bereikt. In deze 2 daagse training ligt de focus op de vraag hoe we de klant bij het proces kunnen betrekken. Een belangrijk aspect hiervan is de rol van management en bureaucratie. Alles wat Agile is zal worden behandeld.

 

Register Now!

Register for this training

Tribe Loading Animation Image