Loading Events

Scrum has a dominant position within the Agile domain. The Scrum framework has proven itself as an effective way to work in a team. An efficient Scrum Master supports the team in such a way that the team can perform at a higher level. The Scrum Master is there to help the team by, among other things, solving blockages (impediments) and facilitating the team.

As the Scrum guide puts it itself: ” Scrum is easy to learn, but difficult to master to perfection “. The same applies to the role of Scrum Master. In this training we take the participants by the hand: help them get acquainted with the Scrum Master role and take them to understand this role. With a solid understanding of the role in the Scrum framework, we will look at the artifacts, rituals (consult the Scrum) and how the Scrum Master contributes to these topics. Do this by letting the participants participate in a simulation where the framework and the role are also experienced.

At the end of the training, the participants are ready to crush the exam and certify themselves as a Professional Scrum Master!

 

Dutch translation :

Scrum heeft een dominante positie binnen het Agile domein. Het Scrum framework heeft zich bewezen als een effectieve manier om in een team te werken. Een efficiënte Scrum Master ondersteunt het team zodanig dat het team op een hoger niveau kan presteren. De Scrum Master is er om het team te helpen door onder andere blokkades (impediments) op te lossen en het team te faciliteren.

Zoals de Scrum guide het zelf zegt: “Scrum is makkelijk om te leren, maar moeilijk om tot in de puntjes te beheersen”. Hetzelfde geldt voor de rol van Scrum Master. In deze training nemen we de deelnemers bij de hand: helpen hen kennis te maken met de Scrum Master rol en nemen hen mee om deze rol te begrijpen. Met een solide begrip van de rol in het Scrum framework gaan we kijken naar de artifacts, rituelen (de Scrum overleggen) en hoe de Scrum Master bijdraagt aan deze onderwerpen. Dit doen door de deelnemers mee te laten doen aan een simulatie waar het framework en de rol ook ervaren wordt.
Aan het eind van de training zijn de deelnemers klaar om het examen te verpletteren en zich te certificeren als Professional Scrum Master!

 

Register Now!

Register for this training

Tribe Loading Animation Image