Loading Events

LeSS is Scrum applied to many teams that work together on one product. The point is to know how the principles, purpose, elements, and elegance of Scrum can be applied as easily as possible in a large-scale context. Cross-functional, cross-component, full-stack feature teams that do everything – from UX to code to videos – to create finished items and a product. The teams work together because they have a common goal of delivering a common product at the end of a common sprint. A broad, complete end-to-end customer-oriented solution that real customers use.

 

Dutch translation :

LeSS is Scrum toegepast op veel teams die samenwerken aan één product. Het gaat erom te weten hoe de principes, het doel, de elementen en de elegantie van Scrum in een grootschalige context zo eenvoudig mogelijk kunnen worden toegepast. Cross-functionele, cross-component, full-stack feature-teams die alles doen – van UX tot code tot video’s – om afgewerkte items en een product te maken. De teams werken samen omdat ze een gemeenschappelijk doel hebben om aan het eind van een gemeenschappelijke sprint een gemeenschappelijk product op te leveren. Een brede complete end-to-end klantgerichte oplossing die echte klanten gebruiken.

 

Register Now!

Register for this training

Tribe Loading Animation Image